Drawing tutorial – Different trees | Kurs rysunku – Różne drzewa [S02E02 ENG/PL]

@creosfera SUB ► http://bit.ly/1ycVA9s NASZA PRACOWNIA ► http://creosfera.com/
FACEBOOK ► https://bit.ly/28Y4a7G INSTAGRAM ► https://bit.ly/2M7d4DG
WESPRZYJ NAS na PATRONITE ► https://bit.ly/2WF3xZG NASZA GRUPA na FB ► https://bit.ly/2QHJdmJ

KURS RYSUNKU / DRAWING COURSE ► https://bit.ly/1yaHAPY

How to draw different trees: palm, spruce, birch and oak tree. Step by step drawing tutorial.
Jak rysować drzewa różnych gatunków: palmę, świerk, brzozę i dąb. Rysunek krok po kroku.

0:17 – Palm tree | Palma
2:36 – Spruce tree | Świerk
4:36 – Birch tree | Brzoza
7:32 – Oak tree | Dąb

All lessons of this course | Wszystkie lekcje tego kursu:
1 Tree, simple way – http://bit.ly/1Xb3T1s
2 Different trees – http://bit.ly/1Qkl7En
3 Details of trees – http://bit.ly/1ewKl7o
4 Realistic tree – http://bit.ly/1KxXyuS
5 Misty forest – http://bit.ly/1K5FAjD
6 Perspective – http://bit.ly/1IUB7LU
7 Rocks & stones – http://bit.ly/1mkU43x
8 Plants & bushes – http://bit.ly/1NXtRyf
9 Clouds – http://bit.ly/1T5MkAH
10 Simple landscape – http://bit.ly/23Qnpos
11 Water reflections – http://bit.ly/1nPVRPg
12 Mountain lake – http://bit.ly/1mkU7w7
13 Waterfall – http://bit.ly/1PNScuW

Drawing course: Season 1 (perspective) – start here | Kurs rysunku: Sezon 1 (perspektywa) – zacznij tutaj – https://bit.ly/1yaHAPY

My fanpage | Mój fanpage – https://www.facebook.com/akwarele.mic…
My private website | Moja prywatna strona – http://michalorlowski.pl/
My drawing school website | Moja szkoła rysunku – http://creosfera.com/
Pinterest – https://www.pinterest.com/creosfera/

tłumaczenie dialogów na angielski – Paloma Kłosińska
muzyka – “Where I am From” Topher Mohr and Alex Elena