Drawing Sun Goddess l #3 Redraw fan’s painting l Tutorial drawing

Sun Goddess, Painting , Speedpaint, Funny, Galaxyon, Creative, Artist, Comedy, Amaterasu, Anime

En:
Draw pencil Anime, graphite pencil, Cool Pencil Drawing, Drawing Manga Girl with Pencil, semi realistic style.
I hope you like it and please share and leave your comments.
Official channel.
Thanks for watching!
————————————————————————————————
Vi:
Chia sẻ vẽ chì nhân vật Anime, vẽ chì than, vẽ tranh Manga chì, phong cách semi realistic…Tôi hy vọng bạn thích nó và xin vui lòng chia sẻ và để lại ý kiến của bạn!
Kênh chính thức.
Cảm ơn bạn đã xem video!
————————————————————————————————
instagram: https://www.instagram.com/hutachan96/?hl=vi
facebook : https://www.facebook.com/hutachan96
————————————————————————————————

#Sun # Goddess #Redraw
#hutaChan #artDrawing #semiRealisticStyle #AnimeStyle #mangaStyle #hutaChan96