Drawing Ma’at Goddess l #4 Redraw fan’s painting l Tutorial drawing

After almost a month, I’ve turned back with the series of redrawing Fan’s on Instagram. Check hashtag #redrawhuta to find it.

En:
Draw pencil Anime, graphite pencil, Cool Pencil Drawing, Drawing Manga Girl with Pencil, semi realistic style.
I hope you like it and please share and leave your comments.
Official channel.
BGM: Liquid Time & The Rising by Aakash Gandhi
Thanks for watching!
————————————————————————————————
Vi:
Chia sẻ vẽ chì nhân vật Anime, vẽ chì than, vẽ tranh Manga chì, phong cách semi realistic…Tôi hy vọng bạn thích nó và xin vui lòng chia sẻ và để lại ý kiến của bạn!
Kênh chính thức.
Cảm ơn bạn đã xem video!
————————————————————————————————
instagram: https://www.instagram.com/hutachan96/?hl=vi
facebook : https://www.facebook.com/hutachan96
————————————————————————————————

#maatgoddess #goddess #maat #egyptian #
#hutaChan #artDrawing #semiRealisticStyle #AnimeStyle #mangaStyle #hutaChan96